Thực tập sinh
127 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
12/01/2022 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng may quần áo
07/12/2021 42 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giặt là 1 năm
07/12/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy dán tường
11/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hàn
11/11/2021 65 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng dập linh kiện ô tô
11/11/2021 49 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hàn kết cấu
11/11/2021 47 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng nông nghiệp
10/11/2021 50 Tuyển dụng TTS Cho Đơn Hàng Trồng Rau
10/11/2021 50 Tuyển Dụng TTS Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp Đóng Gói
10/11/2021 0 Tuyển Dụng TTS Cho Đơn Hàng Vắt Sữa Bò
10/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng làm đường
10/11/2021 51 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng sơn nhà
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 49 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp, làm đường
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 258 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hàn
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hoa cúc

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi