Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Luyện thi n4 và kỹ năng đặc định
5 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công kim loại
29/08/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
18/09/2020 510 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 472 IPM ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 545 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi