Kỹ sư - Kỹ thuật viên
6 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
05/08/2019 577 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Dập Cơ Khí
05/08/2019 543 Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ Sư Cho Đơn Hàng Cơ Khí
05/08/2019 501 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Hàn
05/08/2019 497 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Kỹ Sư Cầu Đường
15/01/2019 633 KỸ SƯ KỸ THUẬT ROBOT -TỰ ĐỘNG HÓA
15/01/2019 490 KỸ SƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ROBOT

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi