Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Kỹ năng đặc định
16 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
11/05/2023 0 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG
11/05/2023 108 TUYỂN TTS CHO ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI GẠCH BÊ TÔNG
10/05/2023 100 TUYỂN TOKUTEI CHO ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ VÀ ĐIỆN TỬ
13/02/2023 230 TUYỂN TOKUTEI GIA CÔNG CƠ KHÍ
09/01/2023 149 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến nông sản muối
07/01/2023 159 Tuyển TTS cho đơn hàng cơm hộp- Tokutei VN-NB
07/01/2023 168 Tuyển TTS cho đơn hàng dán giấy tường
05/09/2022 199 Tuyển TTS cho đơn hàng dọn dẹp tòa nhà
08/11/2021 317 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp, làm đường
11/08/2021 353 TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TOKUTEI
02/06/2020 577 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
01/06/2020 461 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Dâu tây
20/06/2020 531 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
22/07/2020 605 Tuyển dụng đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định
17/12/2019 626 Tuyển dụng TTS đơn hàng Chế biến thực phẩm - Visa Kỹ năng đặc định
15/05/2019 1574 Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi