Kỹ năng đặc định
8 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
06/09/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
11/08/2021 124 TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TOKUTEI
02/06/2020 331 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
01/06/2020 255 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Dâu tây
20/06/2020 308 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
22/07/2020 379 Tuyển dụng đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định
17/12/2019 405 Tuyển dụng TTS đơn hàng Chế biến thực phẩm - Visa Kỹ năng đặc định
15/05/2019 1330 Tuyển Dụng Kỹ Năng Đặc Định

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi