Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
Khoá học tiếng Nhật trung cấp
7 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
22/08/2022 208 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp và đóng gói
05/08/2022 293 Tuyển TTS cho đơn hàng cốp pha
11/11/2021 361 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng dập linh kiện ô tô
01/06/2020 445 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cap Tháng 6,7/2020
03/04/2020 449 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 492 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 12/2019
31/10/2019 436 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 11/2019

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi