Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM
IPM tuyển dụng
13 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
01/06/2023 170 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI TIẾNG NHẬT
19/05/2023 133 CÁN BỘ QUẢN SINH LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
09/03/2021 562 Tuyển nhân viên đối ngoại tiếng Nhật tại Hà Nội
24/02/2020 0 Tuyển dụng đại diện làm việc tại Nhật Bản 2/2020
22/11/2019 1289 Tuyển dụng đại diện làm việc tại nhật bản 11/2019
03/01/2019 919 Cán bộ phát triển thị trường
09/10/2019 915 Tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật
03/01/2019 772 Nhân viên phòng kế toán
03/01/2019 951 Giáo viên tiếng Nhật
08/05/2018 619 Tuyển dụng nhân viên đối ngoại VPĐD tại Nhật Bản
06/04/2018 629 Tuyển dụng nhân viên làm việc tại VPĐD tại Nhật
09/03/2018 502 Tuyển giáo viên dậy tiếng Nhật
01/02/2018 611 Nhân viên phát triển thị trường

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi