Việc làm tại nhật bản đang tuyển
285 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
13/02/2023 93 TUYỂN TOKUTEI GIA CÔNG CƠ KHÍ
13/02/2023 60 Tuyển thực tập sinh đơn hàng Linh Kiện ô tô
08/02/2023 75 Tuyển kỹ sư gia công cơ khí tại tỉnh Kanagawa
02/02/2023 85 Tuyển 20 Nam Thực tập sinh Hàn tàu biển làm việc 3 năm tại Nagasaki
01/01/2023 72 Tuyển TTS cho đơn hàng dập linh kiện ô tô
09/01/2023 64 Tuyển TTS cho đơn hàng bìa cattong
09/01/2023 48 Tuyển TTS cho đơn hàng chế biến nông sản muối
09/01/2023 0 Tuyển TTS cho đơn hàng chăn nuôi
09/01/2023 51 Tuyển TTS cho đơn hàng dập ép kim loại
07/01/2023 0 Tuyển TTS cho đơn hàng sản xuất linh kiện ô tô
07/01/2023 50 Tuyển TTS cho đơn hàng dịch vụ nhà hàng- Nhật và Việt
07/01/2023 54 Tuyển TTS cho đơn hàng cơm hộp- Tokutei VN-NB
07/01/2023 54 Tuyển TTS cho đơn hàng dán giấy tường
07/01/2023 45 Tuyển TTS cho đơn hàng sơn và lắp ráp linh kiện ô tô
01/01/2023 0 Tuyển TTS cho đơn hàng tiện
01/01/2023 50 Tuyển TTS cho đơn hàng sản xuất thùng cattong
14/12/2022 39 Tuyển TTS cho đơn hàng cẩu và vận chuyển khung dầm
21/12/2022 74 Tuyển TTS cho đơn hàng hàn xì
21/12/2022 0 Tuyển TTS cho đơn hàng nông nghiệp
14/12/2022 52 Tuyển TTS cho đơn hàng may quần áo

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi