Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM

Chương trình đào tạo kỹ năng và ngoại ngữ sau khi tuyển chọn

Yêu cầu của đối tác nước ngoài

Theo yêu cầu của các công ty tiếp nhận, yêu cầu của về kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu cho người lao động làm việc ở nước ngoài theo quy định của Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước khi xuất cảnh khoảng nửa tháng hoặc một tháng, người lao động sẽ được giảng dạy một khóa học đặc biệt với 03 mảng về văn hóa làm việc, phong cách và thuật ngữ chuyên ngành của các công ty tiếp nhận.

Dậy ngoại ngữ

Giảng dạy Ngoại ngữ theo các văn bản hiện hành của các trường đào tạo và các chương trình hợp tác với nước ngoài cho người lao động làm việc tại nước ngoài.

Các tài liệu giảng dạy: theo tài liệu do Cục Quản lý lao động ngoài nước DOLAB ấn hành. Đồng thời, chúng tôi cũng soạn một tài liệu phù hợp với trình độ nhận thức và công việc cụ thể cho người lao động. Sau 01 hoặc 02 các khóa học, Công ty sẽ chỉnh sửa và bổ sung các tài liệu/ sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Hơn nữa, một số đối tác nước ngoài còn cung cấp các tài liệu giảng dạy theo yêu cầu làm việc.

Giáo viên: tất cả các giáo viên dạy Ngoại ngữ được tuyển dụng đều tốt nghiệp từ các trường Đại học ngoại ngữ với kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài giảng dạy, họ phải chịu trách nhiệm về quản lý ý thức kỷ luật, tác phong, phong cách và thời gian học đầy đủ và đúng giờ của người lao động.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

Theo quy định của Cục Quản lý lao động ngoài nước DOLAB ( Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) căn cứ vào tình hình thực tế của học viên cho mỗi khóa học, Công ty dành 45% thời gian đào tạo kỹ năng định hướng. Ngoài ra, công ty phân phối các tài liệu miễn phí do DOLAB phát hành cho người lao động.

Để giảng dạy chương trình thực tập kỹ năng: giáo viên là những người có kinh nghiệm và đầy đủ thông tin về công việc, phong tục tập quán nước đến làm việc, và trước đó giáo viên là những nhân viên của công ty chịu trách nhiệm quản lý người lao động ở nước ngoài. Thông qua khóa học, người lao động hoàn toàn có thể hiểu được nội dung của hợp đồng, trách nhiệm, lợi ích và nghĩa vụ của mỗi bên cũng như phong tục tập quán, pháp luật của nước sở tại, những điều nên  làm hoặc không nên làm ở nước ngoài. Sau khóa học, Công ty hướng dẫn học viên làm bài luận tổng kết theo quy định của trường.

THỜI KHÓA BIỂU

- Thời gian khóa học là thường theo quy định của đối tác nước ngoài và theo yêu cầu của các công ty tiếp nhận. Theo thường lệ, thời gian khóa học là từ 04-06 tháng sau khi được tuyển  chọn.

- Thời gian học:

  • Giờ tự học : 19.30 - 22.00
  • Buổi chiều: 14,30 - 15,00 
  • Buổi sáng: 09.30 - 10.00
  • Nghỉ giải lao: 30 phút        
  • Chiều: 13,30 - 17,30
  • Buổi sáng: 08.00 - 11.30

dang ky kenh ipm nhom tts ipm

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi