Các đơn hàng làm việc tại nhật
143 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
12/01/2022 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng may quần áo
07/12/2021 97 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giặt là 1 năm
07/12/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy dán tường
11/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hàn
11/11/2021 115 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng dập linh kiện ô tô
11/11/2021 100 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hàn kết cấu
11/11/2021 110 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng nông nghiệp
10/11/2021 108 Tuyển dụng TTS Cho Đơn Hàng Trồng Rau
10/11/2021 107 Tuyển Dụng TTS Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp Đóng Gói
10/11/2021 0 Tuyển Dụng TTS Cho Đơn Hàng Vắt Sữa Bò
10/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng làm đường
10/11/2021 106 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng sơn nhà
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 103 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp, làm đường
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 489 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hàn
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hoa cúc

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi