Việc làm tại nhật bản đang tuyển
136 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
06/09/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
29/08/2021 16 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công kim loại
29/08/2021 15 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công nhựa
11/08/2021 17 TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TOKUTEI
29/08/2021 15 Tuyển dụng giáo viên tiếng Đức
29/08/2021 9 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng may túi, vải bạt
29/08/2021 9 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng tiện
29/08/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
10/08/2021 21 TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP LÀM VIỆC TẠI ĐỨC
16/07/2021 14 TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP
29/08/2021 15 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng phân loại linh kiện ô tô
06/03/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công nhựa
27/04/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
10/05/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
28/04/2020 75 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng cà chua mini
02/11/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giàn giáo
29/10/2020 73 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng làm đường
25/09/2020 67 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thủy sản
24/09/2020 74 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hànthanh gia cố
06/03/2020 69 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy gián tường

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi