Các đơn hàng làm việc tại nhật
140 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
11/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hàn
11/11/2021 20 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng dập linh kiện ô tô
11/11/2021 13 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hàn kết cấu
11/11/2021 12 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng nông nghiệp
10/11/2021 13 Tuyển dụng TTS Cho Đơn Hàng Trồng Rau
10/11/2021 14 Tuyển Dụng TTS Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp Đóng Gói
10/11/2021 0 Tuyển Dụng TTS Cho Đơn Hàng Vắt Sữa Bò
10/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng làm đường
10/11/2021 15 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng sơn nhà
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 16 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp, làm đường
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 97 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng tổng hợp
08/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hàn
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng trồng hoa cúc
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công nhựa
03/11/2021 20 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng cà chua
03/11/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công kim loại

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi